Wykaz Projektów
Streszczenie

Wdrożenie metody i budowa stanowiska do badania odporności rękawic i odzieży ochronnej na przecięcie ostrymi przedmiotami

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Stefko

Wykonawcy: dr inż. Emilia Irzmańska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania zbudowano przyrząd do wyznaczania odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami zgodny z założeniami normy PN-EN ISO 13997:2003. Opracowano również sposób prowadzenia badań i oceny wyników z uwzględnieniem wytycznych zawartych w tej normie. Sprawdzono poprawność działania zbudowanego stanowiska oraz wyznaczono niepewność pomiarów i opracowano zweryfikowaną procedurę badawczą do prowadzenia badań laboratoryjnych i porównano poziomy skuteczności w zakresie odporności na przecięcie wyznaczone na podstawie wyników badań porównawczych z wykorzystaniem zbudowanego stanowiska i stanowiska badawczego zgodnego z normą PN-EN 388:2006, użytkowanego w laboratorium Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB. Wyniki badań potwierdziły, że stanowisko badawcze działa poprawnie i umozliwia wykonywanie badań zgodnie z podana normą. Wyniki badań 12 materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice ochronne posłużyły również do opracowania instrukcji szacowania niepewności pomiarów. Zweryfikowano także procedurę badawczą NOR-40. Następnie wykonano badania odporności na przecięcie wg normy 388:2006, 12 materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice ochronne, które zostały wcześniej poddane badaniom odporności na przecięcie wg normy PN-EN ISO 13997:2003. Zgodnie z wytycznymi obydwu norm zaproponowano poziomy skuteczności odporności na przecięcie wg PN-EN ISO 13997:2003. Opracowano poradnik dla producentów rękawic i odzieży ochronnej w zakresie doboru materiałów i konstrukcji zapewniających odporność na przecięcie ostrymi przedmiotami.Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010