Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie układu sygnalizującego przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod czaszami nauszników przeciwhałasowych

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Morzyński

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie układu sygnalizacyjnego przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod czaszami nauszników przeciwhałasowych. Układy opracowano z myślą o zastosowaniu w nowych modelach nauszników przeciwhałasowych w celu ostrzegania ich użytkowników o nadmiernym narażeniu na hałas wynikający z nieprawidlowego użytkowania lub doboru nauszników. Założono, opracowany układ będzie sygnalizował przekroczenie: - 85 dB poziomu dźwięku A - 115 dB poziomu dźwięku A - 135 dB szczytowego poziomu dźwięku C. Opracowano schematy blokowe układów sygnalizujących, a następnie opracowano i wykonano uklady elektroniczne pełniące funkcję poszczególnych bloków modelu. Konstrukcje i działanie tych bloków zweryfikowano na podstawie badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Na tej podstawie opracowano i wykonano modele dwu wersji układu sygnalizujacego. Układy modelowe skalibrowano i zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych. Modele nauszników przeciwhałasowych z wbudowanymi układami sygnalizującymi przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod czaszami nausznika opracowano i wykonano w różnych wersjach. W modelach tych zastosowano układy sygnalizujące oparte na układach modelowych, które poddano miniaturyzacji. Opracowano także nowy rodzaj układów sygnalizujących - miniaturowe przenośne uklady sygnalizujace, które mogą być zamocowane we wnętrzu czaszy dowolnego ochronnika słuchu, w celu pomiaru hałasu i sygnalizacji zaistniałych przekroczeń wartości dopuszczalnych. Opracowane w ramach zadania modele nauszników przeciwhałasowych z układami sygnalizującymi oraz miniaturowe, przenośne układy sygnalizujące poddano badaniom w warunkach rzeczywistych i laboratoryjnych. Badania te dotyczyły funkcjonowania układów sygnalizujących i prawidłowości ich wskazań dla różnych typów hałasu. Rozwiązanie techniczne dotyczące sposobu zamontowania w czaszach nausznika przeciwhałasowego układu sygnalizującego przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod czaszami nausznika zgłoszono do zastrzeżenia patentowego.Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010