Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wskaźnika dozymetrycznego do monitorowania narażenia na hałas na stanowiskach pracy

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Morzyński

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano i wykonano model wskaźnika dozymetrycznego do monitorowania narażenia na hałas na stanowiskach pracy. W modelu tym przekroczenie każdej z wartości dopuszczalnych hałasu było sygnalizowane świeceniem odpowiedniej diody LED. Opracowany model wskaźnika przebadano w warunkach laboratoryjnych. Następnie opracowano i wykonano serię informacyjną (100 szt.) wskaźników dozymetrycznych do monitorowania narażenia na hałas na stanowiskach pracy. Opracowanie wskaźnika wymagało przeprowadzenia prac konstrukcyjnych nad miniaturyzacją układu modelowego wskaźnika. Równolegle dokonano niezbędnych zmian w konstrukcji układu wskaźnika. W końcowym etapie zadania opracowano zmodyfikowaną wersję wskaźnika dozymetrycznego do monitorowania narażenia na hałas na stanowiskach pracy i wykonano serię informacyjną (50 sztuk) wskaźników. Wprowadzenie zmian w konstrukcji elektrycznej wskaźnika skutkowały również zmianami jakie wprowadzono w oprogramowaniu wskaźnika. Konieczne stało się również ponowne określenie zależności wiążącej wartość ciśnienia akustycznego z wartością wyjściową z przetwornika analogowo-cyfrowego mikrokontrolera. Wynikiem tych prac jest końcowa wersja wskaźnika dozymetrycznego. Wskaźnik ten jest przenosnym urządzeniem o wymiarach 76x58x19 mm (wys. x szer. x gł.), opartym na mikrokontrolerze MSP43oF2013, ktorego zadaniem jest przetwarzanie danych pomiarowych i sygnalizowanie przekroczenia wartości NDN. Opracowane i wykonane wskaźniki dozymetryczne z drugiej serii informacyjnej (50 sztuk) poddano kalibracji.Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010