Wykaz Projektów
Streszczenie

Wdrożenie metody badania odporności na zaparowanie środków ochrony oczu

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

Celem zadania była budowa stanowiska oraz wdrożenie do systemu oceny zgodności metody badania odporności na zaparowanie środków ochrony indywidualnej oczu. Przeanalizowano dwie metody badawcze: pierwsza polega na pomiarze czasu, w ktorym pojawia się zaparowanie, a druga na ocenie jakości wizualnej obrazu wzorcaobserwowanego przez kamerę wideo. Dla pierwszej metody: - przedstawiono szczegółowy sposób przygotowania i kondycjonowania badanych próbek, - przeanalizowano metodę pomiaru "światła nierozproszonego" w kontekście jej zastosowania w badaniach stopnia zaparowania elementów optycznych, - przedstawiono podstawowe wymagania do budowy stanowiska pomiarowego ze wskazaniem technicznych możlwosci ich spełnienia, - przygotowano projekt dokumentacji wykonawczej do budowy stanowiska, będącego elementem wdrażanej metody badania odporności na zaparowanie środków ochrony oczu. Ponadto zbudowano stanowisko badawcze i opracowano procedurę badania środków ochrony oczu do zastosowań zawodowych i pozazawodowych pod względem odporności na zaparowanie. Zweryfikowano procedure badawczą pt. "Badanie odporności na zaparowanie" oraz wdrożono ją do krajowego systemu oceny zgodności.Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010