Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie i walidacja kompleksowej metody oceny odzieży przeznaczonej do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem przy wykorzystaniu manekina symulującego parametry elektrostatyczne człowieka

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kurczewska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania wykonano stanowisko do badania zdolności do elektryzacji materiałów i wyrobów odzieżowych, którego podstawowymi elementami są: - manekin do badania elektryzacji odzieży, urzadzenie do elektryzacji przez pocieranie ubrań na manekinie (lub materiałów odzieżowych zamocowanych na ramie), - automatyczna ściągarka do zdejmowania ubrań z manekina i przenoszenia do klatki Faradaya. Na opracowanym stanowisku badawczym przeprowadzono pomiary potencjału ładunku wytwarzanego na powierzchni manekina podczas tarcia zewnętrznej powierzchni materiału ubrania metodą mechaniczną oraz podczas zdejmowania odzieży, a także ładunku wytwarzanego na zdjętej części odzieży. Analiza wyników badań zdolności do elektryzacji wyrobów odzieżowych wskazuje, że zbudowane stanowisko badawcze charakteryzuje się odtwarzalnością wewnatrzlaboratoryjną w zakresie pomiarów: - potencjału ładunku wytworzonego na powierzchni manekina przy elektryzacji metodą tarcia mechanicznego i metodą zdejmowania odzieży z manekina, - ładunku wytwarzanego na zdjętej części odzieży. Opracowano dwie procedury badania odzieży przeznaczonej do pracy w przestrzeni zagrożenia wybuchem, z wykorzystaniem manekina symulującego parametry elektrostatyczne człowieka: - badania elektryzacji zachodzącej podczas pocierania zewnętrznej powierzchni materiału ubrania na stanowisku do badania elektryzacji odzieży, - badania elektryzacji zachodzącej podczas zdejmowania odzieży z manekina za pomocą automatycznej ściągarki.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010