Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki badania przenikania organicznych substancji chemicznych podczas ich cyklicznego oddziaływania na materiał ochronny

Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Krzemińska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania opracowano metodykę badania odporności ochronnych materiałów barierowych stosowanych do wytwarzania odzieży i rekawic ochronnych na przenikanie rozpuszczalników organicznych podczas ich cyklicznego oddziaływania na materiał ochronny. Założenia do metody badania odporności barierowych materiałów na przenikanie lotnych substancji organicznych w warunkach wielokrotnego oddziaływania, przybliżającego rzeczywisty sposób narażenia w środowisku pracy w większym stopniu niż oddzialywanie ciągłe, opracowano z uwzglednieniem zaleceń normy PN-EN 6529:2005. Norma ta została zweryfikowana w ostatnich latach w wyniku prac prowadzonych przez Komitet CEN/TC 162. Metodyka ta stała się podstawą do opracowania części procedury badawczej w zakresie dotyczącym badania przenikania rozpuszczalników organicznych przez materiały ochronne poddawane oddziaływaniu substancji chemicznych w warunkach wieloktrotnego kontaktu przerywanego. Przeprowadzono także adaptację istniejącego stanowiska badawczego do badania odporności materiałów barierowych na przenikanie substancji chemicznych, w warunkach kontaktu ciagłego. Przygotowano także instrukcję sprawdzania stanowiska badawczego i instrukcję szacowania niepewności pomiarów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że sposób kontaktowania się rozpuszczalnika z materiałem stanowiącym barierę ochronną ma znaczący wpływ na właściwości ochronne tego materiału.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010