Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki doboru ochronników słuchu dla pracowników zagrożonych hałasem impulsowym

Kierownik projektu: mgr inż. Rafał Młyński

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie metodyki doboru ochronników słuchu dla pracowników zagrożonych hałasem impulsowym. W ramach realizacji zadania opracowano metodę doboru ochronników słuchu przy zagrożeniu hałasem impulsowym na podstawie modelu, w którym wykorzystano istniejace dane przechodzące z pomiarow laboratoeyjnych. Model ten umożliwia obliczeniowe wyznaczenie tłumienia hałasu impulsowego przez ochronniki słuchu dla impulsów o zadanych wlaściwościach amplitudowych i czasowych. Następnie opracowano metodę pomiaru hałasu impulsowego, umożliwiającego klasyfikację hałasu impulsowego na kategorie na użytek doboru ochronników słuchu oraz przeprowadzono wstępne pomiary hałasu impulsowego. Opracowanie metody pomiaru hałasu impulsowego obejmowało zrealizowanie układu pomiarowego oraz opracowanie sposobu analizy danych pomiarowych i oprogramowania służącego do analizy rejestrowanych przebiegów impulsów akustycznych, zawierającego wyznaczanie szczytowego poziomu dźwięku C i czasu trwania impulsu. W kolejnym etapie pracy przeprowadzono pomiary hałasu impulsowego wytwarzanego przez 52 źródła hałasu impulsowego. Pomiary źródeł o typowo wojskowym charakterze obejmowały: trzy rodzaje karabinów maszynowych, lufę balistyczną, zapalnik granatu ręcznego, moździerze 98 mm, haubicę 122 mm, armatę 30 mm, granatnik ręczny, eksplozje trotylu, heksogenu Hx i saletrolu. Opracowano także pakiet programowy doboru ochronników słuchu do warunków występowania hałasu impulsowego. Pakiet służy do oceny skuteczności i doboru ochronników słuchu przy zagrożeniu hałasem impulsowym, z wykorzystaniem danych z pomiarów laboratoryjnych oraz wykorzystaniem klasyfikacji hałasu impulsowego. Na potrzeby pakietu utworzono bazę danych obejmujacą ponad 80 pozycji dotyczących nauszników przeciwhałasowych oraz przeszlo 30 wkładek przeciwhałasowych.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010