Wykaz Projektów
Streszczenie

Prowadzenie krajowych i międzynarodowych międzylaboratoryjnych badań porównawczych środków ochrony indywidualnej, maszyn oraz parametrów środowiska pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Makuła

Streszczenie projektu:

Celem zadania było uzyskanie potwierdzenia wysokich kompetencji laboratoriów badawczych CIOP-PIB do wykonywania badań poprzez uczestnictwo w programach jakości badań, których elementem są porównania międzylaboratoryjne. Przeprowadzone porównania międzylaboratoryjne dotyczyły : - środków ochrony indywidualnej - badania wyrobów włókienniczych, stosowanych m.in. do produkcji odzieży ochronnej oraz rękawic i obuwia ochronnego, - substancji szkodliwych w powietrzu na stanowiskach pracy - badania objęte międzynarodowym systemem kontroli jakosci "The Workplace Analysis Scheme for Proficiency" (WASP), - pola elektromagnetrcznego - pomiary w zakresie natężenia pola. Uczestnictwo laboratoriów badawczych Instytutu w wymienionych programach porównań międzylaboratoryjnych potwierdza wysokie kompetencje techniczne personelu laboratoriów, jest również elementem doskonalenia obowiazującego w laboratoriach systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wyniki zadania zostały opracowane i przekazane Polskiemu Centrum Akredytacji.Jednostka: Zespól Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010