Wykaz Projektów
Streszczenie

Modelowanie systemów sygnalizacji przebicia chemicznego z wykorzystaniem technik mikrokapsulacji.

Kierownik projektu: mgr inż. Rafał Hrynyk

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania wytypowano substancje chemiczne dla których oceniano skuteczność systemu sygnalizacji przebicia chemicznego rękawic ochronnych. Następnie opracowano założenia do doboru barwników wskaźnikowych charakteryzujących się intensywną zmianą barwy w kontakcie z tymi substancjami.Opracowano nośniki polimerowe w postaci mikrokapsuł zamykających barwniki wskaźnikowe. Do scharakteryzowania opracowanych struktur zastosowano metodę spektrofotometryczną w zakresie podczerwieni.Następny etap prac dotyczył integracji opracowanych mikrokapsuł z materiałami wykorzystywanymi do produkcji całogumowych rękawic ochronnych. W celu wykonania modelowych rozwiązań rękawic zintegrowanych z mikrokapsułami zamykającymi barwniki wskaźnikowe wykorzystano dwie techniki, tj. napylanie mikrokapsuł na formę między kolejnymi etapami maczania oraz rozpuszczanie mikrokapsuł w dyspersji wykorzystywanej w jednym z cyklii maczania formy ceramicznej. Surowce zastosowane do opracowania modelowych konstrukcji rękawic to: lateks kauczuku naturalnego, kauczuk poliakrylonitrylowy i polietylen.Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.11.2010