Wykaz Projektów
Streszczenie

Modelowanie lokalnego transferu ciepła w pakietach tekstylnych z wykorzystaniem materiałów przemiany fazowej.

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

W ramach projektu opracowano i wytworzono modele płaskich wyrobów włókienniczych z udziałem materiałów przemiany fazowej (PCM), przeznaczone na wyroby odzieżowe do stosowania pod szczelną odzieżą ochronną. Opracowane i wytworzone materiały maja charakter nowatorski, co szczególnie dotyczy kamizelek wykonanych z trójwarstwowej dzianiny, w której kanały wprowadzono makrokapsułki PCM.Skuteczność wyrobów odzieżowych z materiałami przemiany fazowej została wstępnie potwierdzona na podstawie symulacji zjawiska wymiany ciepła między człowiekiem w barierowej odzieży ochronnej a otoczeniem, w której wykorzystano opracowany w tym celu model. Numeryczny model symulacji wymiany ciepła stwarza szerokie możliwości analizowania wpływu zmiennych, a więc: rodzaju odzieży barierowej z możliwością odprowadzania potu lub nie, rodzaju PCM w wyrobach odzieżowych, poziomów metabolizmu i wydatku energetycznego, warunków mikroklimatu na zewnątrz odzieży, na temperaturę wewnętrzną, temperaturę skóry, utratę wody przez organizm użytkownika szczelnej odzieży ochronnej.Badania wyrobów odzieżowych z udziałem PCM przeprowadzone na manekinie termicznym w komorze klimatycznej wykazały, iż charakteryzuja się one zdolnością do odbierania ciepła z powierzchni manekina, a wiec aktywnością w temperaturze niższej niż temperatura ich przemiany fazowej.Badania z udziałem ochotników wykazały, że wyroby odzieżowe wykonane z trójwarstwowej dzianiny wypełnionej niedoprzędem charakteryzują się niewystarczającą zdolnością do odbierania nadmiaru ciepła z mikroklimatu pod szczelną odzieżą ochronną w klimacie umiarkowanym. Jednak na podstawie analizy cech materiałowych oraz wyników badań mozna przyjąć, że mogą się one sprawdzić w klimacie chłodnym.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2010