Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie nad sposobem aplikacji elektronicznych systemów wbudowanych w środki ochrony indywidualnej do monitorowania zmian parametrów ochronnych.

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Gralewicz

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie aplikacji elektronicznej systemu wbudowanego w środki ochrony indywidualnej do monitorowania zmian parametrów ochronnych tych środków w warunkach rzeczywistego ich użytkowania.W poczatkowej fazje projektu:- opracowano założenia do budowy elektronicznego systemu skladającego się z bloku czujników natężenia promieniowania nadfioletowego i temperatury, bloku analizatora danych do analizy danych pomiarowych z zaimplementowanym algorytmem decyzyjnym oraz oprogramowania do archiwizacji danych pomiarowych,- wykonano wstępny model elektronicznego systemu umożliwiający określenie w czasie rzeczywistym dawki promieniowania nadfioletowego,- opracowano wstępne oprogramowanie sterujące systemu z zaimplementowanym algorytmem decyzyjnym,- wykonano badania porównawcze wskazań wzorcowych przyrządów pomiarowych ze wskazaniami zaprojektowanego systemu.Następnie wykonano prace związane z weryfikacją założeń do budowy elektronicznego systemu monitorowania temperatury użtkowania oraz dawki promieniowania nadfioletowego podczas ekspozycji wybranych środków ochrony indywidualnej na przewidywane warunki ich użytkowania. Badania kontrolne elektronicznego systemu monitorowania promieniowania nadfioletowego i temperatury potwierdziły poprawność działania tego urządzenia i nie wykazały nieprawidłowości.Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010