Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania i oceny narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne wytwarzane w skutek stanów przejściowych w układach zasilających urządzenia elektryczne.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

Zgodnie z przyjętymi założeniami opracowano modelowy zestaw aparatury do badań pola magnetycznego stanów przejściowych, składajacy się z izotropowych układów pomiarowych z czujnikami ramowymi oraz modułu elektronicznego 4-kanałowego rejestratora sygnałów z układu pomiarowego z programowym wyborem częstotliwości próbkowania sygnału pomiarowego, niezależnie dla kazdego kanału (1-1000 Hz), co umożliwia optymalne ustawienie parametrów metrologicznych zestawu pomiarowego do badań poszczególnych typów ekspozycji.Dla zestawu aparatury opracowano metodę badań pola magnetycznego TF, wytwarzanego wskutek stanów przejściowych w układach zasilających urządzenia elektryczne.Z wykorzystaniem opracowanej procedury i modelowego zestawu aparatury przeprowadzono badania terenowe pola magnetycznego wytwarzanego wskutek stanów przejsciowych w ukladach zasilających i napędowych pociągów metra, tramwajów, kolejowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) i pociągów dalekobieżnych, wind oraz instalacji zasilającej w rozdzielniach elektroenergetycznych, zgrzewarek rezystancyjnych, a także wyposażenia biurowego. Parametry mierzonego pola magnetycznego były identyfikowane oscyloskopowo prxed rejestracjami w celu doboru parametrów pracy układu pomiarowego z rejestratorem elektronicznym i pełnego odtworzenia obrazu zmiennosci badanych oraz zidentyfikowania wszystkich zdarzeń TF, ich wartości maksymalnych i dynamiki zmian i czasów trwania.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010