Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody indykacji procesów degradacji środków ochrony indywidualnej pod wpływem promieniowania nadfioletowego

Kierownik projektu: dr inż. Adam Pościk

Streszczenie projektu:

Celem zadania bylo opracowanie metody indykacji degradacji wybranych środków ochrony indywidualnej pod wpływem ekspozycji na naturalne promieniowanie nadfioletowe. W ramach zadania opracowano: - stanowisko badawcze umożliwiajace ocenę degradacji indykatorów fotochromowych pod wpływem promieniowania nadfioletowego, - metodykę badań oraz 3 procedury badawcze umożliwiające ocenę utraty parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej pod wpływem promieniowania UV, - materiały informacyjne zawierające wymagania oraz zalecenia dla użytkowników i producentów środków ochrony indywidualnej wyposażonych w indykatory procesów degradacji pod wpływem promieniowania UV, - 3 modele indykatorów fotochromowych procesów degradacji wybranych środków ochrony indywidualnej. Do wytwarzania indykatorów zastosowano barwniki fotochromowe o strukturze spiroksazyny oraz diarylotenenów. Indykatory te, ze względu na ich przeznaczenie do sygnalizacji utraty widzialności materiałów tła odzieży ostrzegawczej, nazwano "testerami widzialności".Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010