Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie zasobów informacyjnych tworzonych w ramach działalności centrów tematycznych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel

Streszczenie projektu:

Prace zrealizowane w ramach zadania obejmowały: - przegląd zasobów informacyjnych Agencji, tworzonych m.in. w ramach działań centrów tematycznych, - wybór materiałów zgodnie z potrzebami użytkowników krajowych, tłumaczenie wybranych publikacji Agencji udostępnianych w języku angielskim na język polski oraz udostępnianie ich w witrynie polskiego Krajowego Punktu Centralnego w sekcji zawierającej materiały kampanii informacyjnej, - opracowanie prezentacji tematycznych upowszechniajacych wyniki prac Agencji, - bieżącą współpracę z Agencją w zakresie przekazywania danych krajowych, uwag i opinii polskiego KPC dotyczących informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy. Realizacja zadańzwiązanych z upowszechnianiem zasobów informacyjnych Agencji oraz przekazywaniem danych krajowych stymuluje szeroko rozumianą, międzynarodową wymianę informacji i doświadczeń. Działania te stanowią jednoczesnie płaszczyznę służącą promowaniu polskich osiągnięć na forum europejskim.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010