Wykaz Projektów
Streszczenie

Analiza potrzeb i rozwiązania techniczne oraz organizacyjne systemu pierwszej pomocy w środowisku pracy i nauki

Kierownik projektu: lek. Witold Gacek

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono ocenę sposobu organizowania i utrzymywania systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwach w Polsce. Służyły temu celowi organizowane przez CIOP-PIB konferencje, seminaria i szkolenia, a także zrealizowane w 18 przedsiębiorstwach wizyty techniczne. Z zebranych informacji wynika, że w większości zakładów pracy nie wdrożono żadnego rozwiazania systemowego w zakresie pierwszej pomocy. Przeprowadzono także badania ankietowe dotyczące potrzeb przedsiębiorstw różnych branż i wielkości w zakresie wdrażania systemu pierwszej pomocy. Opracowano wytyczne i podstawy organizacji systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie oraz program szkoleń w zakresie organizowania systemu i udzielania pierwszej pomocy. Przygotowano i przeprowadzono cykl 6 szkoleń nt. systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie. Wydano poradnik dla pracodawców, pracowników służby BHP i innych osób organizujących i utrzymujących system pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zawierający wytyczne i podstawy organizacji tego systemu. Zorganizowano i przeprowadzono m.in. cykl 7 seminariów nt."Rozwiązania techniczne i organizacyjne systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy ".Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.05.2010