Wykaz Projektów
Streszczenie

Wsparcie służb bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utworzenie i utrzymywanie regionalnych ośrodków konsultacyjno-szkoleniowych

Kierownik projektu: lek. Witold Gacek

Streszczenie projektu:

Działania CIOP-PIB w ramach zadania, były związane z utrzymaniem działalności zarówno regionalnych ośrodków BHP, jak i konsultantów świadczących usługi samodzielnie lub w ramach Sieci Regionalnych Osrodków BHP. Ich celem była koordynacja działalności ośrodków oraz wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i konsultacyjnych dla odbiorców niezrzeszonych. Wyłoniono sieć 16 ośrodków szkoleniowych, konsultacyjnych i promocyjnych zajmujących się problematyką BHP w celu zwiększenia możliwości CIOP-PIB wspierania służb BHP oraz pracodawców w wypełnianiu obo0wiązujących wymagań BHP, wynikających z dyrektyw UE. Podpisano umowy o współpracy w ramach Sieci Regionalnych Ośrodków BHP ze wszystkimi ośrodkami regionalnymi oraz z 240 konsultantami ośrodków, którym wydano certyfikaty kompetencji. W ramach współpracy z Siecią Regionalnych Ośrodków BHP zrealizowano cykl seminariów i szkoleń dla ekspertów, wykładowców i specjalistów współdziałających z ośrodkami.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010