Wykaz Projektów
Streszczenie

Prowadzenie i rozwój działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Kierownik projektu: mgr Wioletta Klimaszewska

Streszczenie projektu:

CIOP-PIB pelni rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy od 2000 r. Zadaniem Agencji jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz rozwój zasobów informacyjnych w tej dziedzinie. Misja Agencji obejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa i bardziej wydajnych miejsc pracy, a w szczególności promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i zapobiegania zagrożeniom. Prace zrealizowane w ramach zadania obejmowały: - koordynowanie prac Krajowej Sieci Partnerow (KSP) i organizowanie spotkań KSP, - zorganizowanie polskiej edycji kampanii informacyjnej na rzecz oceny ryzyka zawodowego "Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy", poświęconej ocenie ryzyka zawodowego (2008 r.), - zorganizowanie polskiej edycji kampanii informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków "Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy" (pierwszej części przypadającej w 2010 r.), - prowadzenie bieżącej współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Dotyczyła ona m.in. zorganizowania seminarium nt. wyników europejskiego badania przedsiębiorstw ESENER, opracowania założeń i programu seminarium dla polskiej sieci EEN, weryfikacji językowej i terminologicznej dokumentów Agencji.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010