Wykaz Projektów
Streszczenie

Utworzenie i działalność Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum)

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

W ramach zrealizowanych prac utworzono i prowadzono działalność EM- Centrum na bazie zespołu Pracowni zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP-PIB. Działania Centrum obejmowały przygotowanie syntetycznego raportu przeglądowego dotyczącego charakterystyki i poziomu zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy i życia, raportu prezentującego przegląd metod oceny ekspozycji pracowników i ludności na pola elektromagnetyczne oraz ograniczania ryzyka tej ekspozycji w Polsce i na forum międzynarodowym. Opracowano również i wykorzystano w czasie szkoleń specjalistycznych materiały edukacyjne dotyczące zasad oceny narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne i metod ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy. W celu zaprezentowania kluczowych zagadnień związanych z tematyką zagrożeń elektromagnetycznych, metod ich oceny oraz ograniczania ekspozycji pracowników, w ramach działalności EM-Centrum przygotowano i przeprowadzono trzy szkolenia specjalistyczne, w ktorych uczestniczylo ponad 250 reprezentantówq z ponad 60 przedsiębiorstw i instytucji.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010