Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody oceny ryzyka powstawania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych powstającego na skutek wykonywania czynności powtarzalnych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Streszczenie projektu:

Ze względu na to, że kończyny górne odgrywają największą rolę podczas wykonywania pracy powtarzalnej, ich obciążenie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. Celem projektu było opracowanie metody oceny ryzyka powstawania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych kończyn górnych, ze szczególnym zastosowaniem na stanowiskach pracy powtarzalnej. Cel ten został osiagnięty poprzez zrealizowanie następujacych zadań: - opracowanie ankiety do badań zależności między obciążeniem pracownika na stanowisku a rozwojem dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego oraz przeprowadzenie badań kwestionariuszowych, - opracowanie wartości granicznych wskaźnika obciążenia pracą powtarzalną, co umożliwia ocenę ryzyka rozwoju dolegliwości w trzech strefach oceny, - przeprowadzenie analizy badań ankietowych grupy 1300 pracowników, - ocena ergonomiczna 23 typów stanowisk pracy, - analiza porównawcza wskaźników obciążenia pracą powtarzalną i wskaźników występowania dolegliwości u pracowników pracujących na badanych stanowiskach pracy, - opracowanie metody oceny ryzyka( Upper Limb Risk Assessment - ULRA) w wersji komputerowej. Działania przeprowadzone w ramach realizacji projektu umożliwiły znalezienie zależności między wskaźnikiem obciążenia zewnętrznego (RTI) właściwym dla danego stanowiska pracy a wskaźnikiemi dolegliwości kończyn górnych. Opracowano wartości graniczne RTI dla trzech stref ryzyka. Opracowany program komputerowy ULRA umożliwia analizę ryzyka z zastosowaniem wskaźnika RTI.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010