Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metod oceny ryzyka zawodowego wraz z identyfikacją substancji szkodliwych emitowanych w procesach przetwarzania żywic epoksydowych

Kierownik projektu: dr Krzysztof Benczek

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przedstawiono informacje dotyczące zastosowania żywic epoksydowych, ich budowy chemicznej, głównych mechanizmów polimeryzacji z zastosowaniem utwardzaczy różnych typów. Omówiono również rodzaje substancji dodawanych w celu modyfikacji właściwości fizykochemicznych wytwarzanej żywicy, a szczególnie rozpuszczalników aktywnych modyfikujących lepkość żywicy przed polimeryzacją. Następnie opracowano metodę oznaczania substancji lotnych emitowanych z najpopularniejszego Epidianu 5 oraz czterech utwardzaczy:P Z-1, PAC, IDA i TFF. Stwierdzono, że większość szkodliwych substancji występujących w układach żywic epoksydowych charakteryzuje się bardzo niską prężnością par, toteż stwarzają one bardzo duże zagrożenie w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą. Oznaczono także substancje emitowane z Epidianu 57 oraz utwardzaczy ET i Saduramid. Zdefiniowano substancje emitowane z najpopularniejszych Epidianów: E 5 i E 57 oraz utwardzaczy: Z-1, PAC, IDA, TFF, ET i Saduramidu. Opracowano metody oceny ryzyka zawodowego przy pracy z ukladami żywic epoksydowych, z uwzględnieniem poszczególnych zidentyfikowanych lotnych substancji emitowanych z konkretnych żywic i utwardzaczy, a także dodatków. W opracowanych zaleceniach dotyczących bezpiecznego postępowania podczas pracy z żywicami epoksydowymi uwzględniono charakterystykę zalecanych środków ochronnych, oznaczanie emitowanych substancji oraz zalecenia organizacyjne, a także wykaz lotnych substancji emitowanych w trakcie przetwarzania żywic.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010