Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie właściwości kompozytów materiałów ekranujących pola elektromagnetyczne małych i średnich częstotliwości.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kurczewska

Streszczenie projektu:

Celem realizowanego projektu było opracowanie modelowych rozwiązań materiałów i odzieży o właściwościach ekranujących pola elektromagnetyczne małych i średnich częstotliwości (z zakresu 50 Hz-30 MHz), przeznaczonych do stosowania przez pracowników zawodowo eksponowanych na te pola.W celu określenia zależności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego od struktury materiału opracowano założenia do modelowych konstrukcji płaskich materiałów włókienniczych o właściwosciach ekranujących pola elektromagnetyczne małych i średnich częstotliwości i przeprowadzono symulacje numeryczne odnośnie do ekranowania pola elektromagnetycznego przez wytypowane osiem modeli struktur materiałów włókienniczych dla czterech różnych wartości częstotliwości (50 Hz, 1kHz, 500kHz, 27 MHz). Modelowanie odnosiło się do struktury przewodzącej wbudowanej w materiał włókienniczy i pełniącej rolę"komponentu czynnego", którego "komponentu czynnego", którego budowa decyduje o ekranowaniu pola elektromagnetycznego. Wyniki symulacji umożliwiły jakościową ocenę właściwości ekranujących wytypowanych struktur materiałów. Nastepnie wytworzono osiem materiałów włókienniczych.Jako uzupełnienie badanych materiałów wytypowano dostępne na rynku trzy materiały z udziałem węgla aktywnego oraz dwa materiały bazaltowe z udziałem przędzy stalowej. Łącznie do badań skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego małych i średnich częstotliwości wytypowano trzynaście materiałów, w tym dwie dzianiny i jedenaście tkanin.Opracowano kryteria oceny odzieży chroniącej przed polami elektromagnetycznymi małych i średnich częstotliwości pod katem spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy 89/686/EWG.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010