Wykaz
Opis

GRAND PRIX SAWO 2016 za Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Poznań, 26-28 kwietnia 2016

 

GRAND PRIX SAWO 2016

przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w kategorii: Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

za Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Opracowane przez  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy i PFRON