Wykaz
Opis

CIOP-PIB zajął 4 miejsce w Polsce w rankingu "Webometrics" (luty 2015 r.)

 

W rankingu “Webometrics”, ogłoszonym  w lutym 2015 r. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zajął

4 miejsce
wśród polskich centrów naukowo-badawczych

 

(420 miejsce pośród 8 tys. instytucji badawczych na całym świecie, w tym 131 wyróżniających się
instytucji naukowych w Polsce), najskuteczniej upowszechniających wypracowaną wiedzę w Internecie wg. kryteriów Webometrics. 


Światowy ranking instytucji badawczych „Webometrics” (którego wyniki publikowane są dwa razy do roku w Internecie na stronach Cybermetrics Lab), szereguje ośrodki naukowe pod względem aktywności w Internecie oraz  efektywności upowszechniania w sieci Web  wyników badań naukowych.  Jest on inicjatywą Cybermetrics Lab. – zespołu badawczego  CSIC – Najwyższej Rady Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

CSIC należy do najpoważniejszych organizacji  naukowo-badawczych w Europie, funkcjonuje przy Ministerstwie Edukacji w Hiszpanii.  Jego głównym zadaniem  jest promowanie upowszechniania w Internecie publikacji wyników badań naukowych celem stymulowania dynamiki postępu technicznego  i  podnoszenia poziomu  technologicznego  kraju przekładającego się bezpośrednio na dobrobyt i poprawę jakości życia obywateli.