Wykaz
Opis

GRAND PRIX SAWO 2014 za Środowisko wirtualne do szkolenia górników
Targi SAWO 9-11.04.2014

GRAND PRIX SAWO 2014

przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy za Środowisko wirtualne do szkolenia górników opracowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut   Badawczy, Warszawa