Wykaz
Opis

ZŁOTY MEDAL TARGÓW SAWO'04 w kategorii EDUKACJA I PREWENCJA dla serwisu internetowego z dziedziny BHP dla mikroprzedsiębiorstw


 


W dniu 15 czerwca 2004 r., podczas uroczystości wręczeniem nagród Targów SAWO'04, Zastępca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, dr inż. Wiktor Marek Zawieska odebrał w imieniu Instytutu Złoty Medal Targów SAWO'04 w kategorii Edukacja i Prewencja za serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw.

Serwis, udostępniony na serwerze Instytutu od lipca ubiegłego roku, stanowi podręczne kompendium praktycznej wiedzy, ułatwiające kompleksowo podejmowanie wszelkich obowiązkowych działań z zakresu bhp w najmniejszych (do 9 pracowników) i najliczniej występujących przedsiębiorstwach w Polsce.
Dotychczas został opracowany dla trzech sektorów gospodarki narodowej: budownictwa, przetwórstwa drewna oraz mechaniki pojazdowej, uznanych za najbardziej wypadkogenne. Zawiera on szczegółowe informacje nt. obowiązków pracodawców w zakresie bhp, roczny kalendarz obowiązkowych działań w tej dziedzinie, szczegółowe charakterystyki zagrożeń zawodowych występujących przy wykonywaniu różnych – typowych dla stanowisk pracy danego sektora – rodzajów prac, zestawy praktycznych porad ułatwiających poprawę warunków pracy, a także listy kontrolne wspomagające ocenę ryzyka zawodowego oraz ograniczanie zidentyfikowanych zagrożeń.
Serwis zawiera również forum dyskusyjne, umożliwiające użytkownikom wzajemną wymianę doświadczeń, a także umożliwia zgłoszenie konkretnego problemu do eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.