Wykaz
Opis

ZŁOTY MEDAL SAWO przyznany w 2006 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii edukacja i prewencja za PORADNIK MULTIMEDIALNY „TLEN” – OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO


opracowany przez CIOP-PIB