Wykaz
Opis

Nagrody Ministar Edukacji i Nauki: za promcję wynalazków za granicą oraz za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze