Wykaz
Opis

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutut Badawczego za projekt włókniny filtracyjnej przeznaczonej do ochrony układu oddechowego