Wykaz
Opis

CIOP-PIB zajmował 7 miejsce w Polsce w rankingu "Webometrics" (styczeń - czerwiec 2013 r.)

 

W rankingu “Webometrics”, ogłoszonym  w styczniu 2013 r. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  zajął  
7  miejsce 
wśród polskich centrów naukowo-badawczych


(716 miejsce pośród 8 tys. Instytucji badawczych na całym świecie - poprawa o 19 pozycji), najskuteczniej upowszechniających wypracowaną wiedzę w Internecie wg. kryteriów Webometrics. 

Światowy ranking instytucji badawczych „Webometrics” (którego wyniki publikowane są dwa razy do roku w Internecie na stronach Cybermetrics Lab), szereguje ośrodki naukowe pod względem aktywności w Internecie oraz  efektywności upowszechniania w sieci Web  wyników badań naukowych.  Jest on inicjatywą Cybermetrics Lab. – zespołu badawczego  CSIC – Najwyższej Rady Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

CSIC należy do najpoważniejszych organizacji  naukowo-badawczych w Europie, funkcjonuje przy Ministerstwie Edukacji w Hiszpanii.  Jego głównym zadaniem  jest promowanie upowszechniania w Internecie publikacji wyników badań naukowych celem stymulowania dynamiki postępu technicznego  i  podnoszenia poziomu  technologicznego  kraju przekładającego się bezpośrednio na dobrobyt i poprawę jakości życia obywateli. 
                                                            Więcej informacji o rankingu ...