Wykaz
Opis

CIOP-PIB zajął 8 miejsce w Polsce w rankingu "Webometrics" (styczeń 2012 r.)

 
W rankingu "Webometrics", ogłoszonym w styczniu 2012 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zajął 8 miejsce wśród polskich centrów naukowo-badawczych
 
(751 miejsce pośród 15 tys. Instytucji badawczych na całym świecie), najskuteczniej upowszechniających wypracowaną wiedzę w Internecie wg. kryteriów Webometrics. Światowy ranking instytucji badawczych "Webometrics" (którego wyniki publikowane są dwa razy do roku w Internecie na stronach Cybermetrics Lab), szereguje ośrodki naukowe pod względem aktywności w Internecie oraz efektywności upowszechniania w sieci Web wyników badań naukowych. Jest on inicjatywą Cybermetrics Lab. - zespołu badawczego CSIC - Najwyższej Rady Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). CSIC należy do najpoważniejszych organizacji naukowo-badawczych w Europie, funkcjonuje przy Ministerstwie Edukacji w Hiszpanii. Jego głównym zadaniem jest promowanie upowszechniania w Internecie publikacji wyników badań naukowych celem stymulowania dynamiki postępu technicznego i podnoszenia poziomu technologicznego kraju przekładającego się bezpośrednio na dobrobyt i poprawę jakości życia obywateli. Więcej informacji o rankingu ...