Wykaz
Opis

KLUCZ SUKCESU dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
XIX Konferencja Naukowo-Techniczna , 28-30 września 2020 r.

KLUCZ SUKCESU
dla
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
za działania na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy
oraz za popularyzowanie wiedzy
w zakresie kultury bezpieczeństwa

 

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
28-30 września 2020 r.