Wykaz
Opis

DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wojciecha Murdzka
Giełda TOP Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości 2019, czerwiec 2020

 

Giełda TOP Wynalazków

Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2019 r.

 

DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wojciecha Murdzka
za projekty nagrodzone na arenie międzynarodowej w 2019 roku

za rozwiązania pn.:

  • Bezprzewodowa sieć sensorowa do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach;
  • Platforma mobilna wspomagająca pomiary emisji hałasu;
  • System ostrzegania przed nadjeżdżającymi pojazdami dla pracowników stosujących ochronniki.

 

autorzy:

dr inż. Leszek Morzyński,

mgr inż. Grzegorz Szczepański,

dr inż. Rafał Młyński, 

dr inż. Emil Kozłowski,

Adam Swidziński

czerwiec 2020 r., formuła online