Wykaz
Opis

Srebrny medal 44. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Inova Croatia 2019
Zagrzeb, 13-16 listopada 2019 r.

Srebrny medal 44. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Inova Croatia 2019

za

"System ostrzegania przed nadjeżdżającymi pojazdami dla pracowników stosujących ochronniki słuchu"

Zagrzeb, 13-16 listopada 2019 r.