Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Międzynarodowy Festiwal Mediów nt. bezpieczeństwa pracy (Singapur 2017)
3 - 6 września 2017, Singapur

 

Uwaga! Termin zgłoszeń do Międzynarodowego Festiwalu Mediów nt. bezpieczeństwa pracy (Singapur 2017) został przedłużony do 28 lutego 2017 r.

 

 

Festiwal odbywa się w ramach XXI Światowego Kongresu BHP (Singapur, 3-6 września 2017) i stanowi przegląd filmów i multimediów na temat bhp z całego świata. Jest okazją do ich zaprezentowania i promocji wśród międzynarodowych specjalistów z dziedziny bhp

Nagradzane są prace w kategoriach „Film” (spoty, filmy szkoleniowe, dokumentalne, fabularne – o różnej długości) i „Multimedia” (strony internetowe, aplikacje, szkolenia internetowe, media społecznościowe i oprogramowanie). Udział mogą brać organizacje krajowe i międzynarodowe, przedsiębiorstwa i instytucje oraz agencje i producenci filmów. Zgłaszane mogą być prace powstałe w okresie od stycznia 2013 r. do chwili obecnej.

Nie ma ograniczenia co do liczby zgłoszeń ani czasu trwania prezentacji. Prace należy zgłaszać przy użyciu formularza na stronie http://imfp.online

Zgłoszenia muszą być sporządzone w jednym z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki, natomiast filmy i multimedia mogą być w dowolnym języku.

Dodatkowe informacje o Festiwalu pod adresem: https://www.issa.int/fr/web/prevention-electricity/media-festival