Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Coroczna akcja informacyjna dla Konsumentów pt. „Przed wakacjami – co warto wiedzieć” organizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem CIOP-PIB.
Początek akcji 20.06.2016 r.

 

 

Przed wakacjami – co warto wiedzieć

 

Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów i turystyki

 

W tym roku po raz pierwszy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy znalazł się w gronie instytucji zaproszonych do corocznej akcji organizowanej przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, której jednym z celów jest informowanie Państwa o sprawach istotnych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

ROLKI 1.jpgOkres letni, dla wielu Polaków to czas aktywnego odpoczynku, podczas którego uprawiamy turystkę oraz różne dyscypliny sportowe.

Czas relaksu sprzyja niestety rozluźnieniu naszej uwagi i sprawia, że zapominamy o bezpieczeństwie zarówno własnym jak i naszych dzieci. 
Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak świadomości ryzyka związanego z uprawianiem aktywnej turystyki oraz niektórych dyscyplin sportowych (takich jak np. żeglarstwo, kajakarstwo, rolkarstwo czy  kolarstwo). 

 

Dane statystyczne wskazują, że bardzo liczna grupa ludzi corocznie ulega latem wypadkom podczas uprawiania sportu. Skutkiem tych wypadków są ciężkie urazy, niosące za sobą konieczność długotrwałego, bolesnego i kosztownego leczenia a następnie rehabilitacji.


Aby nasze wymarzone wakacje nie zakończyły się wypadkiem i pobytem w szpitalu uprzejmie prosimy Państwa o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.


Szczegółowe porady na temat zasad doboru i stosowania odzieży ochronnej, kasków, okularów kamizelek ratunkowych i różnego rodzaju ochraniaczy znajdziecie Państwo w naszym serwisie internetowym: https://www.ciop.pl/sport
 

 

W tym roku w szczególności chcemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność stosowania akcesoriów odblaskowych oraz odzieży ostrzegawczej i kasków.

 

ROWER1.jpgOdzież ostrzegawcza

Do najpoważniejszych zagrożeń podczas uprawiania turystyki rowerowej należy potrącenie przez poruszające się pojazdy. Zagrożenie to wzrasta szczególnie w dzień przy złej widoczności (np. podczas deszczu) oraz wieczorem i w nocy. Aby rowerzysta był widoczny powinien nosić odpowiednio widoczne ubranie. Odzież o wysokich parametrach widzialności, przeznaczona jest do stosowania zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Ma ona za zadanie wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich.

 

Kaski rowerowe
Jeśli podczas jazdy na rowerze ulegniemy wypadkowi to najczęściej musimy liczyć się ze skaleczeniami, stłuczeniami lub skręceniami kończyn oraz urazami głowy. Niestety to właśnie urazy głowy mają najpoważniejsze konsekwencje. Z tego względu wskazane jest jeżdżenie w kasku. Kaski wprawdzie nie chronią nas ani naszych dzieci przed upadkiem lub kolizją, ale znacząco zwiększają szanse na uniknięcie ciężkich uszkodzeń czaszki i mózgu, jeśli taki wypadek się zdarzy.

 

UWAGA: Należy pamiętać, że kaski są tak projektowane, aby uchronić użytkownika przed pojedynczym uderzeniem. Z tego powodu po wypadku, jeśli nastąpiło silne uderzenie, kask należy wymienić na nowy

 

Mamy nadzieję, że przedstawione w niniejszej publikacji oraz naszym serwisie internetowym informacje skłonią Państwa do zastosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, co pozwoli na uniknięcie wypadków, a jeśli już nastąpią ograniczy ich skutki  dla Państwa zdrowia.

 

Życzymy Państwu udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.