Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Posiedzenie Zespołu Koodynacyjnego
12 marzec 2003 r.

W dniu 12 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego
ds.  Programu Wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce
do standardów Unii Europejskiej".

Porządek posiedzenia:


1. Powitanie gości i wręczenie powołań Członkom Zespołu Koordynacyjnego
   Programu Wieloletniego - Pani Krystyna Tokarska-Biernacik, Podsekretarz Stanu
   w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2. Prezentacja Programu Wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce
   do standardów Unii Europejskiej" - Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka

3. Dyskusja

4. Ocena wykonania w 2002 r. zadań programu wieloletniego pn. "Dostosowanie
    warunków pracy  w Polsce do standardów Unii Europejskiej" - projekt stanowiska
    - Prof. dr hab. inż. Jerzy Sadowski