Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

IV KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

Seminarium pt.: "BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH BUDOWLANYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW I PRAKTYKI" Poznań, 25 września 2002 r. Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy we współpracy z: • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, • Państwową Inspekcją Pracy, • Ministerstwem Gospodarki, • Polską Izbą Gospodarczą Budownictwa • Urzędem Dozoru Technicznego Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Promocji i Współpracy Naukowej z Zagranicą tel.: 0- prefiks 22/623 36 83, fax 0-prefiks 22/ 623 32 64

 

Program Seminarium

11.00 Otwarcie seminarium

11.10 Stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy - Tadeusz Zając - Główny Inspektor Pracy

11.30 Wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach w świetle przepisów UE i krajowych - Kazimierz A. Kobylecki - Ministerstwo Infrastruktury

11.50 Europejskie i krajowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące rusztowań - Jarosław Bień - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Rusztowaniowych - Krystyna Myrcha - Centralny Instytut Ochrony Pracy

12.10 Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń do przemieszczania ładunków i osób przy wykonywaniu prac budowlanych - Marek Szymański - Urząd Dozoru Technicznego

12.30 Przerwa

12.50 Bezpieczeństwo użytkowania pilarek tarczowych i łańcuchowych stosowanych przy pracach budowlanych - Andrzej Dąbrowski, Mariusz Dąbrowski - Centralny Instytut Ochrony Pracy

13.10 Środki ochrony indywidualnej stosowane przy wykonywaniu prac budowlanych - Krzysztof Baszczyński - Centralny Instytut Ochrony Pracy

13.30 Czy budujemy bezpiecznie ? - Zbigniew Bachman - Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

13.50 Doświadczenia we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie budowlanym - Krzysztof Trzeciński - Mostostal S.A. Warszawa

14.10 Przerwa

14.30 Doświadczenia przedstawicieli Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

15.00 Dyskusja i zakończenie seminarium