Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium nt: "FIZJOLOGICZNE ASPEKTY OCENY ODZIEŻY OCHRONNEJ"

kontynuacja - spotkanie II
Warszawa, 11 października 2002 r.
Seminarium organizowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie

 

Program seminarium 10.00 Otwarcie seminarium 10.10 Zastosowanie badań fizjologicznych do oceny higienicznych właściwości odzieży ochronnej - dr Anna Marszałek 10.30 Zastosowanie manekinów termicznych - dr Anna Marszałek 10.50 Wyznaczanie izolacyjności termicznej wg wymagań normy europejskiej - dr Anna Marszałek 11.10 Wymagania i metody testowania zestawów odzieżowych chroniących przed zimnem wg projektu normy europejskiej - dr Krzysztof Sołtyński 11.30 Przerwa na kawę/herbatę 11.40 Nowe kierunki konstrukcji odzieży chroniącej przed zimnem. Odzież inteligentna - dr inż. Agnieszka Kurczewska 12.00 Międzylaboratoryjne badania izolacyjności termicznej odzieży przeznaczonej do zimnego środowiska. Projekt "SUBZERO" - dr Krzysztof Sołtyński 12.20 Aspekty standaryzacji badań z wykonaniem manekina termicznego - mgr inż. Andrzej Sobolewski 12.40 Dyskusja i zakończenie seminarium