Komunikaty NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT VIII

 

Propozycje Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN zapisów dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla substancji rakotwórczych  ujętych w dyrektywach: 2017/2398, 2019/130 oraz 2019/983

Propozycja zapisu dotyczącego wartości NDS dla kadmu i jego nieorganicznych związków


Lp.

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej

Najwyższe dopuszczalne stężenie (w mg/m3) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Uwagi

NDS

NDSCh

NDSP

303.

Kadm i jego nieorganiczne związki – w przeliczeniu na Cd

– frakcja wdychalna4)

– frakcja respirabilna6)

do 10.07.2021 r.

 

 

0,01

0,002

 

 

 

 

 

 

 

Kadm i jego nieorganiczne związki – w przeliczeniu na Cd

– frakcja wdychalna 4)

od 11.07 2021 r. do 11.07.2027 r.

 

 

0,004

 

 

 

 

Kadm i jego nieorganiczne związki – w przeliczeniu na Cd

– frakcja wdychalna 4)

od 11.07.2027 r.

 

0,001

 

 

4) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.

6)Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481.

 

Propozycja zapisu dotyczącego wartości NDS pyłów drewna

Lp.

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej

Najwyższe dopuszczalne stężenie
(w mg/m3) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Uwagi

NDS

NDSCh

NDSP

454.

Pyły drewna

– frakcja wdychalna 4), 22)  

do 17.01.2023 r.

 

3

 

 

 

Pyły drewna

– frakcja wdychalna 4), 22)

od 18.01.2023 r.

 

2

 

 

4) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarzazagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.

22)Wartość NDS dotyczy wszystkich pyłów drewna

 

Propozycja zapisu dotyczącego wartości NDS spalin emitowanych z silników Diesla

Lp.

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej

Najwyższe dopuszczalne stężenie
(w mg/m3) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Uwagi

NDS

NDSCh

NDSP

468.

Spaliny emitowane z silników Diesla – frakcja respirabilna 6) 

[ – ]

do20.02.2023 r., a dla górnictwa podziemnego i budowy tuneli do 20.02.2026 r.

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaliny emitowane z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny

[–]
od 21.02.2023 r.,a dla górnictwa podziemnego i budowy tuneli od 21.02.2026 r.

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

6)Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481.

 

Propozycja zapisu dotyczącego NDS związków chromu(VI)


Lp.

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej

Najwyższe dopuszczalne stężenie
(w mg/m3) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Uwagi

NDS

NDSCh

NDSP

554.

Związki chromu(VI) – w przeliczeniu na Cr

[ – ]              

do 17.01.2025 r.

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

Związki chromu(VI) – w przeliczeniu na Cr

[ – ]

od 17.01.2025 r.

 

 

0,005