Czynniki organizacyjne a poziom BHP
 
Czynniki organizacyjne a poziom BHP

 

 

Czynniki organizacyjne, w zależności od wieku i stażu pracowników, w różnym stopniu są powiązane z zrachowaniami niebezpiecznymi oraz postawami pro-bezpiecznymi pracowników, a w konsekwencji z wypadkami przy pracy i zdarzeniami niebezpiecznymi.  W wyniku badań przeprowadzonych wśród 1524 osób stwierdzono, że istnieją zależności pomiędzy doświadczeniami wypadkowymi pracowników a poziomem realizacji czynników organizacyjnych (lepszej ich realizacji towarzyszy mnie doświadczeń wypadkowych), satysfakcją z pracy (wyższej satysfakcji towarzyszy mniej doświadczeń wypadkowych), zasobami psychicznymi (lepszemu samopoczuciu psychicznemu towarzyszy mniej doświadczeń wypadkowych), zrachowaniami niebezpiecznymi (im mniej zachowań niebezpiecznych, a więcej probezpiecznych tym mniej doświadczeń wypadkowych) i postawami wobec zagrożeń (im bardziej aktywna postawa pracowników wobec zauważonych zagrożeń tym mniej doświadczeń wypadkowych).

Prezentowane materiały informacyjne przybliżają problematykę oraz roli czynników organizacyjnych w zarządzaniu bhp w zależności od wieku i stażu pracowników.

 

 

Czynniki organizacyjne a wypadki przy pracy i postawy probezpieczne pracowników w różnym wieku
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych