Resilience engineering

 

Tradycyjne zarządzanie bezpieczeństwem pracy oparte jest na działaniach usprawniających o charakterze aposteriori - daje odpowiedź na pytanie „co poszło źle?” (w wyniku m.in. analizy wypadków) oraz ewentualnie „co mogło pójść źle?” (jako wynik oceny ryzyka zawodowego). Działania naprawcze są podejmowane zwykle w wyniku rosnącego trendu wskaźników wypadków ogółem czy też śmiertelnych. Jest to zatem podejście reaktywne. Podejście do bezpieczeństwa, oparte na koncepcji resilience engineering zakłada spojrzenie na bezpieczeństwo nie tylko przez dysfunkcje systemu i ich konsekwencje, ale również przez czynniki sukcesu, które przyczyniły się do uniknięcia wypadków czy innych niepożądanych zdarzeń. Poniższe wytyczne pomogą spojrzeć Państwu na działania organizacji właśnie z perspektywy koncepcji resilience engineering.

 

Wdrażanie koncepcji resilience engineering w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych