Jakie skutki może dać wprowadzenie kosztowego modelu zróżnicowanej składki?

 

Wprowadzenie modelu kosztowego zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe powinno spowodować, iż:

  • skalkulowane, na podstawie danych o kosztach wypłaconych przez ZUS świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kategorie ryzyka i składki zarówno dla grup działalności jak i przedsiębiorstw (płatników składek) byłyby wolne od przekłamań i byłyby proporcjonalne do zróżnicowanych obciążeń ZUS-u kosztami świadczeń;
  • nieco inny byłby rozkład ryzyka ubezpieczeniowego i w konsekwencji wysokości stóp procentowych składek zarówno dla grup działalności jak i przedsiębiorstw (płatników składek). Wiele przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych jak i usługowych mogłoby oczekiwać ustalenia przez ZUS niższych składek na ubezpieczenie wypadkowe. Z drugiej strony przedsiębiorstwa budowlane, transportowe, energetyki kolejnictwa oraz m.in. przedsiębiorstwa handlowe miałyby ustaloną wyższą niż obecnie składkę;
  • przedsiębiorstwa (płatnicy składek) objęte obecnie zróżnicowaną składką (tj. zgłaszające do ubezpieczenia społecznego co najmniej 10 pracowników) zostałyby odciążone od rokrocznego wysyłania do oddziałów (inspektoratów) ZUS sprawozdań ZUS IWA dla potrzeb obliczania kategorii ryzyka i składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kontakt

dr Jan Rzepecki

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

CIOP-PIB

jarze@ciop.pl

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych