Zaufanie w pracy a bezpieczeństwo

 

Zaufanie – zasób najwyższej potrzeby współczesnego pracownika

 

Zaufanie jest ważnym zasobem organizacyjnym, szczególnie przydatnym w sytuacji współzależności, która występujące zarówno podczas współpracy osób należących do tego samego poziomu organizacyjnego, jak i podczas wykonywania poleceń przełożonego, przez podległego pracownika. W takiej sytuacji jednostka nie jest w stanie samodzielnie zrealizować swojego celu, którego osiągnięcie jest możliwe tylko w wyniku współdziałania wraz z innymi osobami, ze względu na konieczność wzajemnego polegania na efektach pracy lub zasobach innych pracowników. W tego typu sytuacjach, współzależni pracownicy, żeby zrealizować swoje cele, są zmuszeni do dobrowolnej akceptacji wrażliwości na ewentualne straty, które mogą powstać, jeżeli partner relacji niespodziewanie zawiedzie, pokładane w nim, pozytywne przekonanie i zachowa się wbrew oczekiwaniu. I to właśnie tę gotowość do akceptacji wrażliwości na możliwość poniesienia straty, która występuje w sytuacji współzależności, w literaturze przedmiotu, określa się jako kluczowy element pojęcia zaufania, które szerzej opisano w materiałach informacyjnych.

W pierwszej części materiałów informacyjnych przedstawiono wyniki badań, które potwierdzają, że zaufanie jest szczególnie ważnym zasobem dla organizacji bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, ponieważ pozytywnie wpływa na współpracę pracowników w obszarze bhp i pozostaje w związku z rzadszym podejmowaniem zachowań niebezpiecznych w miejscu pracy. Co więcej, przedstawione wyniki badań wskazują, że zaufanie pracowników pełni istotną rolę w organizacji bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, stanowiąc podstawę dla takich kluczowych czynników organizacji bhp jak kultura bezpieczeństwa i przywództwo.

W drugiej części materiałów informacyjnych przedstawiono rekomendacje działań zwiększających zaufanie, które można zastosować w przedsiębiorstwie, ale również na poziomie społeczeństwa. Przedstawiono, między innymi, kluczowe metody i techniki budowy atmosfery zaufania, zarówno w ogólnej jak i procesowej perspektywie. Omówiono także jakich działań nie należy podejmować aby nie utracić zaufania pracowników oraz jakie działania należy ewentualnie podjąć jeżeli utarta zaufania już nastąpiła.

 

 Pliki do pobrania:

 

 

Zaufanie w pracy a bezpieczeństwo. Część I:  
Związek zaufania społecznego z podejmowaniem zachowań niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów i zasad bhp

Szymon Ordysiński
2019 r.

Zaufanie w pracy a bezpieczeństwo. Część II:  
Rekomendacje działań zwiększających zaufanie  

Szymon Ordysiński
2019 r.

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych