Lista pytań kontrolnych wspomagających wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP

 

 

 

 

 Uwaga:


Oceny wyższe od 70% wskazują na wysoki poziom wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie w obszarze BHP.

Oceny wyższe, od 50%, ale niższe od 70% mogą wskazywać na potrzebę szerszego uwzględnienia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP. Przy planowaniu działań zmierzających do szerszego uwzględnienia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP należy zwrócić szczególną uwagę na te zagadnienia, dla których udzielono odpowiedzi „nie”.  Jeżeli odnoszą się one do warunków przedsiębiorstwa, należy rozważyć wdrożenie dotychczas nie realizowanych działań.  

Ocena obszaru niższa od 50% może wskazywać na niezadowalające uwzględnianie zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP. Dla każdego tak ocenianego obszaru zaleca się zaplanowanie działań zmierzających do uwzględnienia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP.  Przy planowaniu tych działań należy zwrócić szczególną uwagę na te zagadnienia, dla których udzielono odpowiedzi „nie”.  Jeżeli odnoszą się one do warunków przedsiębiorstwa, należy zaplanować i wdrożyć dotychczas nie realizowane działania.    

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych