Komunikacja i stosunki interpersonalne
 
Atmosfera w pracy w Tesco Polska

W  każdym sklepie firmy Tesco organizowane jest Forum Pracownicze, w ramach którego reprezentanci pracowników  omawiają z dyrektorem wszystkie wnioski, opinie i zastrzeżenia składane  anonimowo przez pracowników.

Aby  upewnić się, że kadra kierownicza zna codzienne zadania pracowników, firma TESCO prowadzi programy Twister (prezesi i dyrektorzy TESCO przez tydzień pracują na stanowiskach zwykłych pracowników w hipermarkecie) i Helping Hands (pracownicy biur przed świętami pracują na sali sprzedaży i pomagają pracownikom w hipermarketach).

Ponadto  pracownicy korzystają z pakietu świadczeń socjalnych oraz systemu zapomóg dla  pracowników. Każdy sklep wyposażony jest w stołówkę pracowniczą, dofinansowywaną przez firmę.

Źródła:

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych