Bezpieczeństwo pracy
 
Poprawa świadomości pracowników w obszarze BHP w GlaxoSmithKline

W ramach programu, pracownicy w grupach 3-osobowych przygotowują prezentację na zadany temat dotyczący bhp, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska. Prezentacje prac odbywają się na comiesięcznych spotkaniach działowych.

Przykładowe tematy prezentowane przez pracowników mogą dotyczyć na przykład pracy z substancjami niebezpiecznymi lub środków ochrony indywidualnej w ich obszarze pracy.

Dodatkowo, prowadzona jest certyfikacja pracowników, której celem jest dostarczenie wiedzy potrzebnej im do prawidłowego zrozumienia i wykonywania zadań na stanowisku pracy. Aby upewnić się, że pracownicy posiadają wymagany zakres wiedzy raz na dwa lata zdają egzamin, podczas którego losują zagadnienia z każdej z grup tematycznych objętych certyfikacją.

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych