Zarządzanie procesowe BHP

 

Model systemu zarządzania bhp w podejściu procesowym

Od przeszło 20 lat w wielu przedsiębiorstwach wdrażane są, utrzymywane i doskonalone systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp). Mają one jednak liczną grupę przeciwników, którzy uważają, że systemy te są nieskuteczne, tzn. nie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy. Wielu praktyków promujących systemy zarządzania bhp uważa, że przyczyną braku ich skuteczności jest niewłaściwy sposób ich wdrażania i utrzymywania skoncentrowany na spełnieniu formalnych wymagań dotyczących dokumentacji takich systemów, zamiast na rzeczywistym doskonaleniu procesów decydujących o bezpieczeństwie pracujących.

Aby dostarczyć przedsiębiorstwom narzędzi wspierających monitorowanie procesów w systemie zarządzania bhp oraz podejmowanie decyzji w ramach takiego systemu zapewniających jego skuteczność, opracowano cykl materiałów informacyjnych pod wspólnym tytułem „Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w podejściu procesowym”.

W materiałach informacyjnych zaprezentowano, w jaki sposób zbudować model systemu zarządzania bhp złożony z procesów i umieszczony w określonym kontekście, na który składają się czynniki wspierające bądź zakłócające realizację procesów. Następnie opisano, jak wykorzystać model do poprawy skuteczności systemu zarządzania bhp. Przedstawiono również metodę przekształcenia modelu opracowanego w formie graficzno-opisowej w model matematyczny, a także zaprezentowano przykładowe modele stworzone na podstawie informacji pozyskanych z rzeczywistych przedsiębiorstw.

 

Pliki do pobrania:

 

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w podejściu procesowym
Zastosowanie metody map kognitywnych
Część I
Zasady modelowania zależności, monitorowania i oceny procesów zarządczych w systemie zarządzania bhp oraz zastosowania rozmytej mapy poznawczej do celów symulacji efektów zmian procesów

Anna Skład

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w podejściu procesowym
Zastosowanie metody map kognitywnych
Część II
Metoda ustalania liczbowych wartości obiektówi zależności w modelu systemu zarządzania bhpi wykorzystanie modelu do prognozowania

Anna Skład

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w podejściu procesowym
Zastosowanie metody map kognitywnych
Część III
Przykłady rozmytych map poznawczychobrazujących zależności pomiędzy wyjściamiz procesów zarządczychw systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Anna Skład

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych