Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (372-373) LIPIEC-SIERPIEŃ 2002
 • Uroczyste otwarcie witryny internetowej polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel, s. 2-5
 • Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej na lata 2002-2006 w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - główne założenia
  Alfred Brzozowski, Małgorzata Gierałtowska, s. 6-8
 • Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  Barbara Szczepankowska, s. 9-14
 • Deklaracja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej w sprawie nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006
  s. 15
 • Rola badań naukowych w skutecznym wdrażaniu w Polsce dyrektyw Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
  Danuta Koradecka, s. 16-20
 • Dyrektywa ramowa - istotny element wdrażania skutecznej strategii zapobiegania wypadkom przy pracy
  Laurent Vogel, s. 21-24
 • Bilans wdrożenia dyrektywy 89/655/EWG dotyczącej użytkowania maszyn i innych
  Marie-Noëlle Rouxel, s. 24-29
 • Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami
  Mariusz Dąbrowski, Józef Gierasimiuk, s. 30-32
 • Projekt PHARE 2002. Wprowadzenie środków motywujących w celu propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  Mala Bielawska, s. 33-34
 • Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Krystyna Świder, Małgorzata Suchecka, s. 35-38
 • Polski Krajowy Punkt Centralny (Focal Point) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel, s. 39-41
 • Uroczyste otwarcie witryny internetowej polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel

  Artykuł informuje, że 9 lipca 2002 roku dokonano uroczystego połączenia witryny internetowej polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siecią informacyjną Agencji. Funkcję polskiego Punktu Centralnego pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy.


  Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej na lata 2002-2006 w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - główne założenia
  Alfred Brzozowski, Małgorzata Gierałtowska

  Europa znajduje się w okresie charakteryzującym się głębokimi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, zmianami w zakresie form zatrudnienia oraz w sferze natury ryzyka. Istnieje zatem potrzeba nowego spojrzenia na kierunki polityki i nowe priorytety w tym zakresie. Nowa strategia WE na lata 2002-2006 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.


  Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  Barbara Szczepankowska

  "W dniach 24-26 czerwca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej", kończąca realizację projektu PHARE PL 99/IB-SO-01. Celem projektu było dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie bhp do wymagań określonych w dyrektywach Wspólnot Europejskich, praktyczne wdrożenie ich w wybranych zakładach pracy oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat. W konferencji wzięło udział ponad 550 uczestników, w tym przedstawiciele krajów członkowskich i kandydujących do UE oraz polskich przedsiębiorstw."


  Deklaracja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej w sprawie nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006


  "Uczestnicy Konferencji, podzielając stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006, zwrócili uwagę na szczególne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, które występują w krajach kandydujących, przechodzących intensywną transformację społeczno-ekonomiczną. Dotyczą one zwalczania tradycyjnych zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy, które w krajach Unii Europejskiej nie stanowią już zasadniczego problemu, a w krajach kandydujących wymagają wciąż systemowych działań w celu ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych."


  Rola badań naukowych w skutecznym wdrażaniu w Polsce dyrektyw Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
  Danuta Koradecka  Dyrektywa ramowa - istotny element wdrażania skutecznej strategii zapobiegania wypadkom przy pracy
  Laurent Vogel  Bilans wdrożenia dyrektywy 89/655/EWG dotyczącej użytkowania maszyn i innych
  Marie-Noëlle Rouxel  Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami
  Mariusz Dąbrowski, Józef Gierasimiuk  Projekt PHARE 2002. Wprowadzenie środków motywujących w celu propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  Mala Bielawska  Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Krystyna Świder, Małgorzata Suchecka  Polski Krajowy Punkt Centralny (Focal Point) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  Agnieszka Młodzka-Stybel  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer