Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1(628) STYCZEŃ 2024
Analiza wymagań dotyczących parametrów i badań automatycznych filtrów spawalniczych po wprowadzeniu nowych norm europejskich
JOANNA SZKUDLAREK

Rozwój nowych konstrukcji osłon spawalniczych wyposażonych w automatyczne filtry spawalnicze (AFS) oraz wdrażanie nowych norm europejskich wymusza konieczność wprowadzania zmian zarówno w odniesieniu do sposobu funkcjonowania laboratoriów badawczych, jak i w procesach produkcyjnych u producentów środków ochrony indywidualnej (ŚOI). W związku z tym Zakład Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dostosowuje wyposażenie badawczo-pomiarowe do wymagań nowych norm ISO oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych ŚOI. Ważne informacje dla producentów dotyczą zwiększenia wymagań względem współczynnika przepuszczania oraz znakowania wyrobu. W obu przypadkach po raz pierwszy norma wprowadza inne podejście dotyczące płaskich oraz zakrzywionych AFS.

 

 

 

DOI: 10.54215/BP.2024.1.1.SzkudlarekPotrzeby i oczekiwania wobec ŚOI o zwiększonej widzialności do użytku w sferze pozazawodowej. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród niechronionych użytkowników dróg
AGNIESZKA GRESZTA

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) o zwiększonej widzialności, w tym odzież ostrzegawcza i akcesoria odblaskowe, dzięki zastosowanym materiałom fluorescencyjnym i/lub odblaskowym mogą podnieść bezpieczeństwo użytkownika na drodze. Niestety większość tych wyrobów nie zachęca do ich stosowania, głównie ze względu na mało atrakcyjny wygląd i niską jakość wykonania. W związku z dużą liczbą wypadków drogowych z udziałem niechronionych użytkowników dróg (m.in. pieszych, rowerzystów, motocyklistów) konieczne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ŚOI o zwiększonej widzialności oraz opracowanie nowych, atrakcyjnych pod względem wzornictwa ŚOI, zgodnych z oczekiwaniami docelowych użytkowników. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród różnych grup niechronionych użytkowników dróg, które zostały ukierunkowane na poznanie ich potrzeb w odniesieniu do nowych ŚOI o zwiększonej widzialności. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do opracowania założeń materiałowo-konstrukcyjnych dla nowych ŚOI.

 

 

 

DOI: 10.54215/BP.2024.1.2.GresztaStreszczenia roczników
2024 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer