Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (472) STYCZEŃ 2011
 • Ocena ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych w działach obsługi klienta
  Lidia Cukrowska, s. 5-9
 • Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników
  Zofia Mockałło, s. 10-13
 • Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich - zagrożenia i profilaktyka
  Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak, Anna Jeżewska, s. 14-17
 • Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego
  Zbigniew Makles, Wojciech Domański, s. 18-21
 • Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych
  Małgorzata Piętka, s. 22-23
 • Pole elektromagnetyczne w medycynie - historia pierwszych eksperymentów
  Andrzej Krawczyk, Ewa Łada-Tondyra, s. 24-26
 • Śmierć na strzeżonym kąpielisku - wina ratownika czy systemu szkolenia?
  Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, s. 28-30
 • Ocena ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych w działach obsługi klienta
  Lidia Cukrowska

  Ocena ryzyka zawodowego umożliwia podjęcie odpowiednich przedsięwzięć w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy we wszystkich jej aspektach. Stanowisko pracownika działu obsługi klienta uważane jest za bardzo stresujące. W mikroprzedsiębiorstwach, stanowiących 94,7% liczby wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), wytwarzających ok. 29,8% PKB przedsiębiorstw i zatrudniających prawie 39% pracujących problem ten jest traktowany marginalnie.  Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników
  Zofia Mockałło

  W artykule przedstawiono koncepcję modelu przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego i ich skutki dla dobrostanu psychicznego pracowników. Zarówno transformacyjne, jak i transakcyjny styl przywództwa wiąże się z niższym poziomem stresu i lepszym samopoczuciem wśród pracowników. Transakcyjny styl przywództwa mniej jednoznacznie wiąże się z pozytywnymi wynikami: w mniejszym stopniu, niż transformacyjny niweluje stres, natomiast pośrednio wiąże się z alienacją w pracy.  Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich - zagrożenia i profilaktyka
  Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak, Anna Jeżewska

  W artykule omówiono czynniki chemiczne występujące w zakładach fryzjersko-kosmetycznych. Przedstawiono szkodliwe substancje chemiczne, z którymi fryzjerzy mają kontakt podczas swoich codziennych czynności zawodowych oraz stosowane podczas dezynfekcji narzędzi. Omówiono wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach fryzjera uzyskane w ramach prowadzonego w CIOP-PIB zadania z zakresu służb państwowych.


  Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego
  Zbigniew Makles, Wojciech Domański

  Substancje chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy w przemyśle obuwniczym. Źródłem emisji związków chemicznych do powietrza są kleje stosowane do łączenia elementów obuwia oraz preparaty do wytwarzania spodów metodą wulkanizacji, wtrysku i formowania. W artykule omówiono zagrożenia na niektórych stanowiskach pracy oraz metody ich wyeliminowania lub ograniczenia.


  Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych
  Małgorzata Piętka

  W artykule przedstawiono najnowsze wersje narzędzi informatycznych opracowanych w Instytucie, w których można znaleźć aktualne informacje o środkach ochrony indywidualnej, posiadających wydane przez CIOP-PIB certyfikaty oceny typu WE. Informacje zawarte w tych narzędziach są pomocne pracodawcom w prawidłowym prowadzeniu doboru środków ochrony indywidualnej adekwatnych do zagrożeń występujących na stanowisku pracy.


  Pole elektromagnetyczne w medycynie - historia pierwszych eksperymentów
  Andrzej Krawczyk, Ewa Łada-Tondyra

  W artykule omówiono pierwsze efektywne eksperymenty dotyczące stymulacji magnetycznej tkanek, które rozpoczęły się w drugiej połowie XIX wieku. Zapoczątkowane zostały przez dwóch uczonych. Byli to: Jacques-Arsene d’Arsonval and Silvanus P. Thompson, równolatkowie urodzeni w 1851. Obaj przyczynili się do odkrycia zjawiska magnetofosfenów oraz badali zagadnienia bioelektromagnetyzmu. Ich eksperymenty pozwoliły na rozwój magnetoterapii oraz magnetostymulacji.


  Śmierć na strzeżonym kąpielisku - wina ratownika czy systemu szkolenia?
  Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

  Na całym świecie rokrocznie woda pochłania tysiące ofiar. Najtrudniej jednak zaakceptować te utonięcia, do których dochodzi na kąpieliskach (pływalniach, aquaparkach) o doskonałej przejrzystości wody, niewielkiej głębokości i do tego nadzorowanych przez wykwalifikowanych ratowników wodnych. Tragedie te nazywa się „wypadkami”, a całą za nie odpowiedzialnością obarczani są ratownicy. W artykule autorzy starają się wskazać jedną z głównych (a ciągle pomijaną w szkoleniu polskich ratowników) przyczyn śmierci na akwenach, strzeżonych przez wyszkolone służby ratownicze.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer